KOREN

AMSEMBLE

Amsemble is een projectkoor dat in 2014 is opgericht voor zeer ambitieuze koorzangers. In een korte maar intensieve repetitieperiode wordt een bijzonder programma neergezet dat meerdere keren op hoog niveau wordt uitgevoerd. Amsemble wil op deze manier een podium bieden aan (jonge) zangers die op zoek zijn naar muzikale uitdagingen. Per jaar worden er 4-7 projecten georganiseerd rondom een speciaal thema waarbij er altijd op zoek wordt gegaan naar een bijzonder combinatie in bezetting, stijl of toedracht. Tijdens de projecten Amsemble & Friends werkt het koor samen met een talentvolle instrumentalist of zanger. In 2015 was dit met de internationale prijswinnaar Sabrina Vlaskalic (gitaar) en afgelopen jaar met Victoria Davies (harp). In het voorjaar staat een project rondom Daan Manneke op het programma, waarbij het koor gaat samenwerken met Vincent van Amsterdam (accordeon). Amsemble staat onder leiding van oprichter en dirigent Benjamin Bakker.

ABC ENSEMBLE

Het ABC Ensemble is ensemble dat koorprojecten organiseert met een educatie karakter. De repetities en de uitvoeringen vinden altijd binnen 1 week plaats. De projecten zijn toegankelijk voor amateurzangers uit heel Nederland. Het ABC Ensemble stelt zich als doel om leerzaam en educatief te zijn. Zo organiseren wij ook projecten voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

CAPPELLA DEN HAAG

Cappella Den Haag is een projectkoor voor zeer ambitieuze koorzangers. In een korte maar intensieve repetitieperiode wordt een uitdagend programma neergezet dat meerdere keren wordt uitgevoerd. Cappella Den Haag wil op deze manier een podium bieden aan jonge zangers die bij de bestaande ensembles soms te weinig uitdaging vinden. Het koor richt zich, naast de bekende koorliteratuur, voornamelijk op 20e en 21e eeuwse muziek.

NOORDELIJK BACH CONSORT

Het Noordelijk Bach consort is een koor en orkest uit Groningen. Het ensemble werkt op projectbasis en bestaat uit goede amateurs en professionals. Per jaar worden er twee projecten georganiseerd waarbij de muziek van J.S. Bach centraal staat. In de afgelopen jaren heeft het NBC op vele locaties in Groningen en Drenthe concerten gegeven, maar ook buiten de landsgrenzen was het actief. Zo ging het eerder naar Noord-Frankrijk, Pont-en-Royans in de buurt van Grenoble, Viborg in Denemarken en regelmatig naar Weener in Noord-Duitsland.

ROTTERDAMS BAROK ENSEMBLE

Het Rotterdams Barok Ensemble richt zich hoofdzakelijk op muziek uit de Renaissance en de Barok. Het koor telt 32 leden en heeft in de loop der jaren een naam weten op te bouwen in het Rotterdamse muziekleven. Het koor werkt in elk programma met Haags Barok Orkest, bestaande uit gespecialiseerde musici op authentieke instrumenten. Repetitie dinsdagavond in Rotterdam.

ZANG EDAM
Op 28 december 1883 werd “Zangvereniging Edam”, thans Oratoriumkoor Zang Edam opgericht. Het is een van de oudste gemengde amateurkoren van Nederland. In december 2013 werd op feestelijke wijze het 130-jarig bestaan gevierd. Het koor bestaat uit 60 leden en elk jaar vinden er concerten plaats in de Grote Kerk van Edam. Het koor reperteert elke maandagavond in Edam.